درباره ما

مهندسین مشاور اندیشه ورزان صنعت جام - تهران

شرکت مهندسین مشاور اندیشه ورزان صنعت جام  ( سهامی خاص )  از گردهم آئی مهندسین با تجربه درزمینه های معماری ،سازه وسیویل ، مکانیک ، برق ، صنایع وفن آوری اطلاعات درسال ۱۳۸۹ تاسیس گردیده است بخش های مختلف این شرکت علاوه بر پشتیبا نی فنی ومهندسی صا حبا ن سهام ازپشتیبانی و همکاری متخصصین باتجربه در اغلب زمینه های مهندسی نیز برخوردار است.

شرکت مهندسین مشاور اندیشه ورزان صنعت جام   در مقام مشاور ، پروژه های صنعتی را با توجه به خواسته ها واهداف کارفرما وبرمبنای اصول فنی – مهندسی در سه مرحله شامل : مرحله اول(تهیه طرح توجیهی فنی -اقتصادی وطرح مقدماتی) ، مرحله دوم ( انجام محاسبات ، تهیه نقشه ها وجزئیات اجرائی) و مرحله سوم ( نظارت عالیه وکارگاهی ) مدیریت ، برنامه ریزی واجرائی می نماید.

کارشناسان این مهندسین مشاورشامل متخصصین باتجربه به شرح زیرمیباشند:

  • مهندسین معمار در زمینه ساختمانهای اداری ،مسکونی ، تجاری وصنعتی
  • مهندسین عمران در زمینه سیویل وسازه
  • مهندسین مکانیک در زمینه سیستم های تهویه مطبوع ولوله کشی سیالات
  • مهندسین صنایع در زمینه مطالعات فنی – اقتصادی پروژها
  • مهندسین برق در زمینه سیستم های فشار متوسط ، فشار ضعیف ، جریان ضعیف وفن آوری اطلاعات
  • مهندسین انرژی درزمینه سیستم های کنترل هوشمند( BMS)،ممیزی انرزی ومولدهای مقیاس کوچک
  • کارشناسان متره وبرآورد ، برنامه ریزی ومدیریت پروژ