فهرست طرح های انجام شده با همکاری سازندگان خارجی پروژه ها

نام طرح کارخانه ساخت ترانسفورماتور
کارفرما شرکت ایران ترانسفو
سازنده خارجی Trafo-Union(Germany)
خدمات ارائه شده طراحی برقی
نام طرح کارخانه ساخت لاستیک
کارفرما شرکت پارس تایر
سازنده خارجی Pirelli(Italy)
خدمات ارائه شده طراحی برقی برای تولید ۴۰,۰۰۰ تن درسال
نام طرح کارخانه تولید سرب وروی
کارفرما شرکت ملی سرب وروی ایران
سازنده خارجی Mannesmann Demag Huttentecknik, Duisburg (Germany), Linde Aktiengesellschaft (Germany)
خدمات ارائه شده طراحی برقی
نام طرح کارخانه ریخته گری چدن ایران خودرو
کارفرما شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو
مشاور خارجی J.D.B (France)
خدمات ارائه شده طراحی برقی ،  مکانیک ونظارت برساخت ونصب ماشین آلات ساخت داخل
نام طرح کارخانه تولید خودرو
کارفرما شرکت ایران خودرو
سازنده خارجی Motobecan (France), Hitachizozen (Japan), Kia (South Korea), Haden (England)
خدمات ارائه شده طراحی برقی  برای سالنهای پرس ، رنگ وتکمیل کاری
نام طرح سالن رنگ خودرو
کارفرما شرکت زامیاد(سیکو)
سازنده خارجی Geico (Italy)
خدمات ارائه شده طراحی برقی  ومکانیکی
نام طرح کارخانه تولید لاستیک تمام سیمی رادیال
کارفرما مجتمع لاستیک بارز
سازنده خارجی Continental (Germany), Pomini (Italy)
خدمات ارائه شده طراحی برقی ومکانیکی
نام طرح کارخانه تولید لاستیک رادیال
کارفرما لاستیک یزد
سازنده خارجی Fred Stein (Germany)
خدمات ارائه شده طراحی برقی ومکانیکی
نام طرح کارخانجات تولیدشکر
کارفرما فالق صنعت
سازنده خارجی SIIC (Egypt)
خدمات ارائه شده طراحی برقی
نام طرح ساختمان هیدرومتالورژی
کارفرما شرکت معدنی زرکوه
مشاور خارجی EMC
خدمات ارائه شده طراحی معمارب ،سازه ،برق ومکانیک
نام طرح تولید لاستیک رادیال
کارفرما لاستیک بارز کردستان
سازنده خارجی MESNAC
خدمات ارائه شده طراحی معماری،سازه ،برق،مکانیک ونظارت
نام طرح میدان تست
کارفرما گروه صنعتی بارز
مشاور خارجی G.P.O
خدمات ارائه شده طراحی  سازه ،برق و مکانیک