اهداف و چشم انداز

اهداف استراتژیک شرکت مهندسین مشاورین اندیشه ورزان صنعت جام

رسالت (MISSION)
شرکت مهندسین مشاور اندیشه ورزان صنعت جام مصمم است خدمات مهندسی را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی به کارفرمایان ارائه نماید.

ارزش ها (VALUES)

 • مشتری محوری
 • رعایت امانت و حفظ اعتماد کارفرمایان
 • رعایت استانداردها و آئین نامه های فنی و مهندسی
 • رعایت ارزشهای اخلاقی و حرفه ای
 • مسئولیت پذیری و رعایت حقوق متقابل
 • مشارکت و کارگروهی
 • توانمندسازی کارکنان
 • نوآوری و پذیرش ایده ها

چشم انداز (VISION)
سرآمدی در ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه های معماری ، سازه ، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات الکتریکی و مدیریت انرژی

اهداف استراتژیک کلان (GOALS)

 • ارتقاء کیفیت خدمات فنی ومهندسی
 • بهبود رضایتمندی کارفرمایان و کارکنان
 • بهبود نظام اطلاعات و مستندسازی
 • بهبود و تکمیل نظام عملکرد شرکت متناسب با ارزشهای سازمان
 • توسعه مدیریت منابع مالی و کنترل هزینه ها
 • ارتقاء فرهنگ سازمانی در راستای رعایت ارزشهای اخلاق حرفه ای