فهرست سوابق کاری شرکت

111

کارخانه استحصال طلا زرشوران

کارخانه استحصال طلا زرشوران

کارفرما شرکت تحقیق وگسترش صنایع معدنی پارس کانی
سال ۱۳۹۰
محل تکاب – آذربایجان غربی
اجزاء طرح اتاق طلا ،اکسیداسیون ولیچینگ
خدمات ارائه شده طراحی معماری،سازه، برق ،مکانیک – طراحی فونداسیون ماشین آلات ومخازن- نظارت عالیه براجرا- نظارت برساخت ماشین الات وتجهیزات خط تولید

LOGO

تولید لاستیک رادیال

کارفرما لاستیک بارز کردستان
سال ۱۳۹۱
محل کردستان – سنندج
فضای سرپوشیده ۷۵,۰۰۰ مترمربع
اجزاء طرح سالنهای آماده سازی کمپوند، پیش ساخت تایر، ساخت تایر ، تکمیل کاری ،موتورخانه ،انبارها،ساختمانهای اداری وخدماتی ، محوطه سازی ، تاسیسات عمومی
خدمات ارائه شده طراحی معماری،سازه، برق ،مکانیک ونظارت براجرا
gkکارخانه لاستیک کرمان
کارفرما گروه صنعتی بارز
سال ۱۳۹۲
محل کرمان- کرمان
فضای سرپوشیده
اجزاء طرح تاسیسات موتورخانه ساختمانهای اداری وخدماتی
خدمات ارائه شده تهیه طرحهای بازسازی ونوسازی تاسیسات مکانیکی،الکتریکی واجزاء مربوطه

کارخانه هیدرومتالورژی

کارخانه هیدرومتالورژی

کارفرما شرکت معدنی زرکوه
سال ۱۳۹۳
محل کردستان – قروه
فضای سرپوشیده ۷,۰۰۰ مترمربع
اجزاء طرح سالنهای هیدرومتالورژی، انبارواکنشگرهای شیمیائئ،ساختمانهای اداری وخدماتی وتاسیسات الکتریکی ومکانیکی مربوطه
خدمات ارائه شده طراحی معماری،سازه، برق ،مکانیک ونظارت عالیه
SAMANکارخانه روکش لاستیک خلخال
کارفرما سامان بارز
سال ۱۳۹۴
محل اردبیل- خلخال
فضای سرپوشیده ۲,۲۰۰
اجزاء طرح سالنهای تولید،موتورخانه،انبارها،ساختمانهای اداری وخدماتی،محوطه سازی وتاسیسات عمومی
خدمات ارائه شده طراحی معماری،سازه، برق ومکانیک 

NIK

تولید لاستیک رادیال

کارفرما لاستیک نیکروگسترش
سال ۱۳۹۵
محل لرستان – خرم آباد
فضای سرپوشیده ۱۰۰,۰۰۰ مترمربع
اجزاء طرح سالنهای آماده سازی کمپوند، پیش ساخت تایر، ساخت تایر ، تکمیل کاری ،موتورخانه ،انبارها،ساختمانهای اداری وخدماتی ، محوطه سازی ، تاسیسات عمومی
خدمات ارائه شده طراحی معماری،سازه، برق ،مکانیک بخش اول پروژه

TSمیدان تست

کارفرما گروه صنعتی بارز
سال ۱۳۹۶
محل کرمان – کرمان
فضای سرپوشیده ۴,۴۱۰ مترمربع
اجزاء طرح میدان تست به مساحت۱,۰۰۰,۰۰۰ مترمربع ،موتورخانه،مرکز آزمون،آزمایشگاه،محوطه سازی،پست برقوتوسعه سالن پرس
خدمات ارائه شده طراحی معماری،سازه، برق ،مکانیک 

CONVسیستم انتقال کنسانتره

کارفرما فولاد احیا< سپاهان
سال ۱۳۹۷
محل خراسان رضوی – سنگان
فضای سرپوشیده
اجزاء طرح سیستم انتقال کنسانتره آهن ،بلت کانوایر-شاتل کانوایر-ترانسفرتاور،برای انتقال ۱,۲۰۰ تن کنسانتره در ساعت 
خدمات ارائه شده طراحی مکانیک ساخت سیستم ،سازه ،برق وکنترل